Co nás epidemie učí a jak s ní zacházet?

Co nás epidemie učí a jak s ní zacházet?

Naše moderní civilizace se příliš zahleděla sama do sebe a do svých vymožeností, až se jí podařilo přehlédnout, že není na světě sama, že nevznikla z ničeho, že je součástí mnohem většího celku. Přehlédla to podstatné  – že jsme všichni součástí Života na této planetě. Života s velkým Ž, který zahrnuje všechny živé bytosti, rostliny, vše co nám umožňuje žít, dýchat, jíst, být. Jak to ve svých knihách popsal James Lovelock – všichni jsme součástí Gaji – naší matky země, života na planetě Země. Jsme navzájem propojeni víc, než si myslíme a než jsme ochotni si přiznat. Příliš dlouho jsme, zahleděni sami do sebe a do svých technických možností, drancovali svoji planetu. V honbě za ziskem znečišťovali vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, vyčerpávali nerostné bohatství pro vyrábění stále většího množství zbytečností, plastovými odpady zaneřádili oceány.

Pomyslný „Papinův hrnec“ – přetlak jednostranného materialisticky zaměřeného způsobu uvažování a konání –  ohrozil rovnováhu a harmonii života na Zemi. Celosvětová pandemie je v podstatě upuštění páry tohoto imaginárního papiňáku, snaha o opětovné dosažení rovnováhy. Když se podíváme na snímky naší planety z družic NASA před a po, jsme udiveni, jak rychle se vyčistil vzduch, jak rychle se nadechly plíce planety. To je dobře. Špatně je, že při tom trpí a umírají lidé. My jsme lidé, nechceme, abychom trpěli a umírali, chceme žít. Musíme si položit otázky: Můžeme tomu zabránit? Co s tím?  Dá se nějak pomoci nemocným?

Snaha „zastavit“ tuto pandemii přísnými zákazy, příkazy, pokutami, je asi jako bychom se snažili pokutovat tsunami nebo sopku, že vybuchla. Nemůžeme ji zastavit, ale můžeme zmírnit její dopad na obyvatelstvo. Jak? Spoluprací. Tím, že odložíme svoje Ego a uvědomíme si, že jsme všichni na jedné lodi a začneme spolupracovat a to na všech úrovních našeho společenství:

  • Na vládní úrovni – je zapotřebí, aby v krizovém štábu byli odborníci z různých profesí – především ekonomové, kteří propočítají dopad opatření na ekonomiku, psychologové, kteří odhadnou dopad na lidskou psychiku, prognostici a lidé se širším pohledem a vizí budoucnosti a je nezbytně nutné, aby celý štáb úzce spolupracoval.
  • Na úrovni mediální – přestat děsit lidi informováním o viru v absolutních číslech. To se nikdy nedělá, to vypadá pro lajka zbytečně děsivě, vždy se uvádí čísla vztažená k počtu obyvatel. Informovat pravdivě o podstatě onemocnění, ale nevyvolávat strach a paniku. Uvědomte si, že lidem se vybaví obrazy z Hollywoodských katastrofických filmů, když ze všech medií neslyší nic jiného než kde se virus objevil, koho napadl… Všeobecná atmosféra strachu je pro lidský organismus stresující, snižuje jeho imunitu a v době epidemie je naprosto kontraproduktivní.
  • Na úrovni medicínské – odložit stranou myšlenku, že jen moderní západní medicína je jediná možná. Víme jistě, že na tento virus lék nemá, ale to neznamená, že se nedá léčit. Nedá se léčit antibiotiky, ale lze jej léčit homeopatiky. Podívejme se do historie – epidemií zažilo lidstvo za posledních 200 let mnoho. Grafy úmrtnosti pacientů léčených homeopaticky nebo jiným způsobem, hovoří jasně ve prospěch homeopatie. Pojďme spolupracovat, přizvěme k řešení homeopaty, zmírněme utrpení nemocných, společně to dokážeme.

Homeopaté na celém světě pracují, shromažďují data a hledají nejlepší možné léky na tuto pandemii. Mají na to propracovaný manuál, zkušenosti, mají co nabídnout a mohou hodně pomoci. Jen potřebují prostor, možnost dostat informace mezi lidi. Pandemie je úkaz celospolečenský, proto také potřebujeme léčit celou společnost. Jak? Informovaností a spoluprací:

  • Na úrovni vládní – zajistit dostatečné zásobování lékáren homeopatiky – hlavně těmi nejdůležitějšími na tuto pandemii a převézt je do kategorie léků volně prodejných, aby každý měl možnost si je koupit a kdykoli použít. Zásobit nemocnice vhodnými homeopatiky a přizvat zkušené homeopaty, aby proškolili lékaře a sestry v jejich užívání při této epidemii. Uklidnit obyvatelstvo, že existuje cesta jak z toho ven, že to zvládneme a pokusit se co nejdřív otevřít školy, uvézt zemi do chodu.
  • Na úrovni mediální – informovat veřejnost o možnosti homeopatické léčby. Natočit názorný instruktážní film, ve kterém se bude moci každý seznámit s tím, co to homeopatie je, jak může pomoci a jaké základní léky by si měl nakoupit. Zařadit do zpráv a hlavního vysílání, že homeopatiky lze výrazně zmírnit průběh nemoci. Ukázat lidem, že v tom nejsou sami, že pokud si nebudou vědět rady, jsou tu homeopaté, co jim pomohou vybrat nejvhodnější lék.
  • Na úrovni medicínské – spolupracovat s homeopaty, zásobit nemocnice vhodnými homeopatiky, proškolit sestry a lékaře v jejich užívání při této epidemii.

Bude to náročné. „Klasické“ uvažování, na jaké jsme většinově zvyklí, je jiné než „alternativní“ na jaké jsou zase zvyklí homeopaté. Ale možná právě o to jde v téhle pandemii především – o změnu smýšlení, o nastolení rovnováhy. O přechod od konkurenčního boje ke spolupráci. Čím dříve si to jako lidstvo uvědomíme, tím dříve se uzdravíme nejen my, ale celá naše krásná planeta.

 

2020-05-29T15:18:40+00:00