Homeoprofylaxe – případy, studie, zkoušky

Homeoprofylaxe – případy, studie, zkoušky

Fran Sheffield

Překlad: Mgr. Lenka Ničková

 

Jak to začalo…

Skutečnost, že homeopatie poskytuje možnost choroby nejen léčit, ale jim i předcházet, byla poprvé objevena v roce 1799 zakladatelem homeopatie, Samuelem Hahnemannem, během epidemie spály, kdy úspěšně použil odpovídající lék jak k léčbě, tak i k zastavení šíření choroby.

Profylaktické působení homeopatie zanedlouho přijali za své i ostatní homeopaté té doby a později ji úspěšně používali při všech velkých světových epidemiích. Homeopatie je během epidemií a náhlých propuknutí místních onemocnění profylakticky používána dodnes těmi, kteří si uchovali povědomí o jejích možnostech a neváhají ji použít.

Tento dokument obsahuje přehled historických i novodobých použití homeopatie jako profylaxe.

 

Chikungunya

2006: V indické Kerale skupina lékařů distribuovala mezi populací preventivní lék na onemocnění jménem chikungunya. Výsledná studie ukázala, že 73% neochráněných osob chorobou onemocnělo, zatímco v ochráněné skupině onemocnělo pouze 17% osob.

 

Cholera:

1831: Během epidemie asijské cholery Samuel Hahnemann používal homeopatii léčebně i profylakticky. Používal k tomu tři hlavní léky. Podrobný popis najdete ve spise „Léčba a prevence asijské cholery“.

1849: Dr Clemens von Boeninghausen uposlechl Hahnemannovo doporučení, týkající se léků na choleru, a vyléčil či profylakticky ošetřil „nepočítaně“ nakažených během epidemie v Evropě v roce 1849. Zatímco konvenční léčba vykazovala smrtnost 54 – 90%, Boeninghausenovi pacienti umírali pouze v 5 – 16% případů.

1841 – 1854: Poté, co sestavil statistickou tabulku, ukazující rozdíly mortality následkem cholery mezi homeopaticky a alopaticky léčenými pacienty v Convent Refuge v Marseilles, konstatoval dr. Charge, že jakmile byla homeopatie použita profylakticky, žádné další případy onemocnění nebyly hlášeny.

 

Horečka Dengue

1996: Zpráva Centrální rady pro výzkum homeopatie konstatuje, že během epidemie krvácivé horečky Dengue byla homeopatie podána profylakticky 39 200 lidem, žijícím v oblasti Delhi. O deset dní později byla provedena kontrola u 23 520 lidí, která ukázala, že pouze u 5 lidí (0,125%) se objevily mírné symptomy, zatímco ostatní nevykazovali žádné příznaky onemocnění. (Při epidemiích horečky Dengue je procento onemocnění u citlivých jedinců 40 – 50%, avšak může dosáhnout i 80 – 90%, WHO).

2001: V květnu 2001 byla v Sao Paulu podána jediná dávka homeopatické profylaxe 40% rezidentů v oblasti nejvážněji zasažené epidemií horečky Dengue. Od té chvíle se výskyt onemocnění snížil o 81,5%, což je významný pokles ve srovnání s těmi částmi regionu, kde profylaxe podána nebyla (p menší než 0,0001).

2006: V tomto roce kubánská vláda zvládla náhlé propuknutí horečky Dengue léčbou i preventivním ošetřením homeopatickými léky. Výrazné snížení případů krvácivé horečky Dengue ulevilo nárokům na ošetření na JIP.

2007: V Brazílii od dubna do září 2007 dostalo 20 000 obyvatel Sao Paula homeopatický komplex (kombinaci homeopatických léků). Bohužel nebyl tento pokus dokončen následkem národní politické intervence, avšak předběžné výsledky ukazují že homeopatie byla úspěšná jak v léčbě, tak i v prevenci horečky Dengue.

2008: Tváří v tvář propuknutí epidemie horečky Dengue na začátku roku 2007 sekretář pro zdravotnictví regionu Macaé v Riu de Janeiro v Brazílii vyhlásil „Homeopatickou kampaň proti horečce Dengue“. 156 000 dávek profylaktického komplexu (směsi homeopatických léků) bylo podáno pacientům bez symptomů onemocnění a 129 dávek „genus epidemicus“ (léku, který pokrývá charakteristické symptomy stávající epidemie) pacientům se symptomy onemocnění, kteří navštívili ambulanci. Výskyt onemocnění během prvních tří měsíců roku 2008 klesl o 93% ve srovnání s odpovídajícím obdobím roku 2007. Ostatní části státu, které nebyly ošetřeny, zaznamenaly 128% nárůst výskytu choroby.

2008 – 2010: Během interview s ministrem zdravotnictví, odpovídajícím za integrativní homeopatický program předešlého roku, bylo sděleno následující: V roce 2007, kdy země stála na pokraji epidemie horečky Dengue, rozhodlo se vedení Macaé, městské části Rio de Janeira, přidat do plánu boje s horečkou Dengue homeopatickou léčbu, následkem čehož výskyt horečky Dengue v Macaé, ve srovnání s rokem 2007, klesl o 71%. V severní oblasti Fluminese, která homeopatickou profylaxi nedostala, byl zaznamenán nárůst nemocných o 273% a v městské aglomeraci Rio de Janeiro byl nárůst až 315%. V roce 2011 byl v prvním čtvrtletí zaznamenán pokles o 89% potvrzených případů v profylakticky ošetřené oblasti ve srovnání se stejným obdobím roku 2010. Profylaxe byla distribuována Oddělením zdravotní péče v Macaé v letech: 2007: 216 000 dávek; 2008: 203 878 dávek; 2009: 211 059 dávek; 2010: 178 677 dávek. Smrtnost ohlášených případů Dengue byla v roce 2007 0,2 a 0,0 v roce 2008, 0,1 v roce 2009 a 0,2 v roce 2010. V roce 2010 byla předpokládaná smrtnost nejtěžších případů horečky v Macaé 2,58; ve skutečnosti oblast zaznamenala smrtnost 0,68, což představovalo mnohem nižší úroveň smrtnosti než v ostatních regionech.

2010: Colombo municipal Council (CMC) – městský úřad Colomba – a homeopatičtí lékaři použili homeoprofylaxi jako štít proti horečce Dengue, šířící se městem Colombo a okolím následkem přemnožení komárů.

2012: Lékaři ze Státní fakulty lékařských věd a fakultní nemocnice v Mudurai v Indii rozdali profylakticky homeopatika tisícům lidí během epidemie horečky Dengue. Prvními, kdo si profylaxi vzali, byli lékaři, ošetřovatelky, personál nemocnice a studenti, pak následovali obyvatelé města.

2012: Státní homeopatická lékařská fakulta a fakultní nemocnice v Tirumangalam v Indii za účelem profylaxe zorganizovaly dvě hromadná stanoviště pro distribuci léků během výskytu horečky Dengue.

2012: Vzhledem k předešlým úspěšným profylaktickým zásahům během epidemie prasečí chřipky v Kurnool, oddělení lékařské zdravotní péče v Chittorr, Indie, distribuovalo homeoprofylaxi 2,5 milionům lidí během epidemie horečky Dengue.

2012: Vědci a lékaři z nemocnice KEM v Indii použili homeopatickou profylaxi jako genus epidemicus (lék, který nejvíce odpovídá charakteristickým symptomům probíhající epidemie) k léčbě a prevenci horečky Dengue v Puně.

2012: Vedení Homeopatické lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Tirumangalam, Indie, zorganizovalo více než 30 distribučních míst, kde během lokálních vzplanutí horečky Dengue dobrovolníci rozdávali homeopatickou profylaxi.

2013: Lékaři z AYUSH ve státě Guwahati, Indie, používali během lokálního výskytu horečky Dengue homeopatické léky k léčbě a prevenci onemocnění. Bývalý zástupce ředitele zdravotnických služeb a státní programový úředník AYUSH vyjádřil přesvědčení, že mezi nejoptimálnějšími způsoby léčby i prevence onemocnění vynikají konstituční léky a nosody (léky připravené z fyzických částic choroby).

2014: Provincie Sing Buri v Thajsku hlásila v důsledku vládní distribuce homeoprofylaxe nejnižší výskyt horečky Dengue ze všech provincií. Pokud budou pilotní studie v dalších sedmi provinciích stejně úspěšné, bude vláda uvažovat o plošném použití tohoto programu.

 

Difterie

1932: Laboratorní zkoušky publikované dr. Chavanonem ukázaly, že u 45 dětí byl Schickův test negativní (test na přítomnost protilátek proti difterii) poté, co jim byla podána homeoprofylaxe.

1941: Tento test byl zopakován lékaři Pattersonem a Boydem s výsledkem negativního Schickova testu u 23 dětí ze 33 poté, co dostaly homeoprofylaxi.

1947: Dr Roux test zopakoval s podobnými výsledky.

 

Epidemické horečky

2007: Epidemická horečka se symptomy: bolesti v celém těle, bolesti kloubů, bolesti hlavy, bolesti zad, zimnice, třes, otoky, zvracení, kašel a nachlazení a kožní vyrážky se rozšířila v Kerale, v Indii. Vládní organizace RAECH rychle distribuovala lék odpovídající genu epidemicu (genus epidemicus představuje lék, který nejlépe odpovídá symptomům stávající epidemie). O dva měsíce později byla provedena kontrola a následná studie prokázala, že celkové procento ochránění obyvatel je 73,83%. Úroveň ochránění byla vyšší u těch, kteří řádně brali genus epidemicus a u těch, kteří současně nebrali žádné jiné léky. Ačkoliv byl podáván jako profylaxe, genus epidemicus měl i kurativní účinky u těch, kteří již byli epidemií zasaženi. Mnohé symptomy se výrazně zmírnily a trvaly kratší dobu. Bylo zde i méně post-epidemických symptomů, finanční náklady na léčbu byly výrazně nižší a pacienti stonali kratší dobu, takže nezameškali tolik dní práce či studia.

 

Hepatitida

1991: Dr Eyzaiaga z Brazílie zaznamenal kurativní i preventivní účinek běžného homeopatického léku, který byl mnoho let užíván jako prevence u virové hepatitidy. Při léčbě pacientů s hepatitidou podával tento lék také členům rodiny i spolužákům nemocného jako profylaxi. Nikdo z nich hepatitidu nedostal, ačkoliv byli s nemocnými v těsném kontaktu.

 

Chřipka a onemocnění dýchacích cest

1968: V období mezi roky 1968 a 1970 byla v indických továrnách a kancelářích provedena srovnávací studie alopatické (konvenční) a homeopatické léčby chřipky. Účelem této studie bylo posoudit efektivitu nosody (lék připravený z fyzických částic choroby) jako homeopatické profylaxe. Téměř 20% pacientů, léčených konvenčním způsobem, dostalo chřipku. Ve skupině homeopaticky ošetřených onemocnělo chřipkou pouze 6,5% lidí. Ti z nich, kteří onemocněli, se uzdravili rychleji než jejich alopaticky léčení kolegové. Počet promeškaných pracovních dní u alopaticky léčených pacientů byl téměř osm a půl krát větší než u pacientů léčených homeopaticky.

2007: Herpes virus 1, adenovirus C serotyp 5, influenza typu A, respirační onemocnění způsobené syncytickým virem, parainfluenza virus 3, rhinovirus B, serotyp 14 a lidský coxsackievirus, serotyp A9 způsobují, kromě jiného, nachlazení, chřipku, bolesti v hrdle, rýmu, opary, bronchitidu, pneumonii, moučnivku a konjunktivitidu. Gripp-Heel, kombinovaný homeopatický lék, který byl proti těmto virům testován, vykázal významnou míru efektivity in vitro v poměru 20% ku 40%.

2010: Rhinovirus B serotyp 14, influenza A virus H1N1, herpes simplex virus 1, virus vesikulární stomatitidy, respirační syncytický virus, parainfluenza typu 3 a adenovirus způsobují, mimo jiné, chřipku, nachlazení, bolesti v hrdle, oteklé uzliny, orální vezikuly, rýmu, opary, bronchitidu, pneumonii, moučnivku a konjunktivitidu. Testy produktů Engystol a Gripp-Heel in vitro prokázaly profylaktický efekt proti těmto virům.

2011: V Brazílii dostávalo 450 dětí po 30 dní nosody anebo placebo, aby byla zjištěna profylaktická efektivita v případech chřipky a akutních respiračních onemocnění. V následujících 12 měsících se výskyt řádně diagnostikovaných akutních respiračních onemocnění ukázal třikrát vyšší ve skupině, která dostávala placebo, než u dětí, které obdržely profylaxi. Autoři studie konstatovali, že nízké náklady na tento druh léčby a nepřítomnost vedlejších účinků u případů, které braly nosody, dokazují užitečnost tohoto druhu terapie pro brazilské zdravotnictví.

 

Japonská encefalitida

1999 – 2003: Japonská encefalitida způsobovala po několik desetiletí ve státě Andra Pradesh vysokou morbiditu. V roce 1986 bylo zaznamenáno až 2038 případů onemocnění a 638 úmrtí. Nejčastějšími obětmi byly děti. Mírný úbytek nemocných byl zaznamenán, když někteří pacienti obdrželi homeopatickou Belladonnu jako profylaxi. Když indické státní oddělení pro zdravotnictví a homeopatii začalo v roce 1999 systematicky distribuovat profylaktika pomocí veřejných zdravotních středisek, státních homeopatických léčeben, homeopatických lékáren a homeopatických lékařů, byla do roku 2003 japonská encefalitida vymýcena a mortalita klesla k nule. Profylaxe byla podána přibližně 20 milionům dětí pod 15 let.

2010: Výzkum, provedený Školou tropické medicíny (School of Tropical Medicine) v Kolkatě, ve spolupráci s Centrální radou pro výzkum homeopatie (Central Council for Research in Homoeopathy), spadající pod odbor AYUSH, pod záštitou indické vlády, ukázal, že homeoprofylaxe v různých potencích úspěšně zvládla zastavit množení tohoto viru, naočkovaného do kuřecích embryí. Placebo nemělo žádný efekt.

 

Leptospiróza

2007-8: Ke konci roku 2007 kubánská vláda urychleně distribuovala homeopatickou nosodu (lék připravený z fyzických částic choroby) ze čtyř leptospirotických kmenů mezi 2,3 milionů občanů, kteří byli vysoce rizikovou skupinou, ohroženou každoroční epidemií leptospirózy. Ostatní populace, tedy 8,8 milionů občanů, zůstala bez léčby. Během několika týdnů léčená provincie zaznamenala 84% snížení výskytu choroby, zatímco počet nemocných v ostatních provinciích, které profylaxi nedostaly, stoupal dle předpokládané historické křivky. Intervence byla „silně propojena s drastickým snížením incidence choroby, která výsledně napomohla získání kontroly nad epidemií“. Protektivní efekt léčby setrval až do roku 2008 s 84% snížením výskytu případů leptospirózy, ačkoliv další dávka profylaktik nebyla podána. V neléčených oblastech se incidence případů leptospirózy zvýšila o 22%.

2014: V tomto roce byl publikován dokument, vyhodnocující výsledky profylaxe kubánské leptospirózy v letech 2007 – 2008. Dokument posuzuje vliv potenciálních vedlejších vlivů na původní výsledky profylaktického zásahu a dochází k závěru, že jsou důvěryhodné a že homeoprofylaxi lze úspěšně použít k imunizaci populace proti cíleným infekčním chorobám, jako je například leptospiróza.

 

Malárie

2003: Pokus, provedený v Kerale v letech 2003 – 2005 se týkal malárie. Homeoprofylaxe byla použita u 33 dobrovolníků. 21 z nich měla jeden až tři malarické záchvaty v období 18 měsíců před pokusem. Během pokusu jeden z dobrovolníků pocítil příznaky malárie, avšak krevní testy ji nepotvrdily. Poté, co se uzdravil během několika hodin, byla malárie vyloučena. Všichni ostatní dobrovolníci zůstali zdraví.

2008: V Kendu Bay, kde je malárie endemická, se 34 klientů zúčastnilo homeoprofylaktické terénní studie. Během 6 měsíců předcházejících studii měli všichni účastníci alespoň jednou záchvat malárie, či symptomy malárii připomínající. 71% účastníků mělo malárii, či jí podobné symptomy, alespoň jednou měsíčně nebo každé dva týdny. Během studie a po použití profylaxe mělo malarický záchvat či symptomy malárii podobné pouze 12% účastníků (4 ze 34).

2011 – 2013: Chhattisgarh v Indii je oblastí známou endemickou malárií. V letech 2004 – 2010 zde bylo zaznamenáno alarmující zvýšení úmrtí na tuto chorobu. Ministr zdravotnictví, odhodlán zabránit opakování této situace, či její zhoršení, rozhodl v roce 2011, že v 9 oblastech tohoto státu bude poskytována homeopatická pomoc a distribuována homeoprofylaxe. Výsledky této iniciativy byly „více než povzbudivé“. Populace získala před chorobou výraznou ochranu a data ukazují, že čím vyšší počet dávek profylaktik byl podán, tím nižší byl počet případů malárie. Ti, kteří žili v nechráněné oblasti, byli 5krát více ohroženi malárií. Na základě této zkušenosti byl profylaktický program v roce 2012 rozšířen na 20 oblastí, a v roce 2013 na 40 oblastí.

2013: V tomto roce badatelé zvažovali efektivitu terapie dvěma homeoprofylaktickými kombinacemi proti letální murine malárii u myší. Kombinace léků prokázala výraznou preventivní aktivitu s chemosupresivitou vyšší než standardní lék, pyrimethamin. Prokázala také mírně kurativní účinky a naprosté vyčištění od parazitů u 50% přeživších myší. Vědci prohlásili, že „tato zjištění ukazují výrazný antiplasmodiální efekt této kombinace homeopatických léků vůči parazitu Plasmodium berhei“.

2014: Kombinovaný homeopatický preparát proti Plasmodiu berhei u myší je in vivo důkazem antimalarické aktivity a podpory průměrné doby přežití. Závěry autorů studie jsou tyto: „Tato studie potvrzuje účinnost této kombince léků proti P. berhei in vivo a zároveň konstatuje bezpečnost tohoto preparátu ve vztahu k funkci jater a ledvin hostitele“.

 

Meningokokové onemocnění

1974: Během meningokokové epidemie v Brazílii bylo 18 640 dětí homeopaticky imunizováno na ochranu proti infekci meningokokem. 6 340 dětí homeoprofylaxi nedostalo. Výsledky tohoto zásahu:

18 640 homeopaticky ochráněných dětí – 4 případy meningokokového onemocnění

6 340 neochráněných dětí – 32 případů meningokokového onemocnění

Na základě údajů z neochráněné skupiny, dokumentující sílu infekce, by bylo mělo onemocnět 94 dětí z ochráněné skupiny. Místo toho se vyskytly pouze 4 případy meningokokové infekce. To znamená, že homeopatie zaznamenala 95% úspěšnost ochrany proti infekci.

1998: Výsledky výše zmíněné studie vedly o 24 let později k širšímu, státem sponzorovanému výzkumu. Studie byla provedena dvěma profesory medicíny z University Foundation v Blumenau, Brazílii, a odborným lékařem a městským tajemníkem pro zdravotnictví v Blumenau. 65 826 občanů ve věku 0 – 20 let bylo homeopaticky imunizováno na ochranu proti meningokokovému onemocnění, zatímco 23 532 občanů lék nedostalo. Po 12 měsících studie skončila s těmito výsledky:

65 826 homeopaticky ochráněných – 4 případy meningokokové infekce

23 532 neochráněných – 20 případů meningokokové infekce

Na základě síly infekce, zřejmé z neochráněné skupiny, by se dalo očekávat 58 případů infekce ve skupině homeopaticky ochráněné. Místo toho se v ní vyskytly pouze 4 případy meningokokové infekce. Statistická analýza ukázala, že homeopatická imunizace nabízí 95% účinnost ochrany proti meningokokové infekci v prvních 6 měsících a 91% ochranu po celý další rok.

 

Pertuse

Viz „černý kašel“

 

Poliomyelitida

Okolo roku 1800: Dr Grimmer z Chicaga ošetřil 5 000 malých dětí homeopatickou profylaxí. Žádné z nich nedostalo obrnu.

1850: Během epidemie poliomyelitidy, dr Taylor Smith z Johannesburgu v Jižní Africe ošetřil 82 lidí homeoprofylaktikem. Z tohoto počtu 12 lidí přišlo do přímého kontaktu s chorobou. Nikdo neonemocněl.

1956: Studie, provedená v letech 1956 – 1958 dr Eisfelderem, dokumentuje homeopaticko-profylaktickou imunizaci 6 000 dětí. Ve skupině neonemocnělo žádné z dětí a nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky.

1957: V tomto roce byla v Buenos Aires vážná epidemie poliomyelitidy. Většina homeopatických lékařů předepisovala k ochránění svých pacientů známé homeoprofylaktikum. Lékárny distribuovaly tisíce dávek tohoto homeopatika. Nikdo z těch, kteří ho užili, neonemocněli.

1975: Během další epidemie poliomyelitidy v Buenos Aires dostalo 40 000 občanů známé homeoprofylaktikum. Nikdo z nich neonemocněl.

 

Spála

1799: Homeoprofylaxe se zrodila během epidemie spály v Německu. V roce 1799 Samuel Hahnemann, zakladatel homeopatie, během epidemie zjistil, že během této konkrétní epidemie homeopatický lék spále zabraňuje, pokud je podán před expozicí.

1799: Podle Hahnemannova vzoru (viz výše), dalších jedenáct lékařů během stejné epidemie tento lék předepisovalo. V jejich zprávách se dočítáme, že z 1 646 dětí, vystavených infekci spály po podání profylaktika, pouze 123 (7,4%) onemocnělo. Naopak u těch, kteří nedostali homeoprofylaxi, byla míra infikovanosti až 90%.

1838: Pruská vláda nařídila použití homeoprofylaxe během všech epidemií spály poté, co vládní lékař, dr. Hufeland, prokázal její efektivitu.

 

Černé neštovice

Kolem roku 1800: Během epidemie černých neštovic, Clemens von Boeninghausen (1785 – 1864) použil běžný homeopatický lék k léčbě i prevenci onemocnění. Když podal lék neinfikovaným členům domácnosti tam, kde byl v domě nemocný, nikdo z rodiny ani personálu neonemocněl.

1902: Dr Eaton ve své zprávě z tohoto roku píše, že během epidemie černých neštovic v Iowě, 2 806 pacientů bylo profylakticky ošetřeno nosodou (lék, připravený z fyzických částic choroby). Z 547 pacientů, kteří byli jednoznačně vystaveni infekci, pouze 14 onemocnělo. Míra ochrany, vycházející z těchto čísel, byla 97%.

 

Virová onemocnění

2007: Herpesvirus 1, adenovirus C, serotyp 5, virus influenzy typu A, respirační syncitiální virus, parainfluenza, virus 3, rhinovirus B, serotyp 14 a coxsackievirus, serotyp A9 způsobují, mimo jiné, nachlazení, chřipky, bolesti v hrdle, rýmu, opary, bronchitidu, pneumonii, moučnivku a konjunktivitidu. Při testování in vitro vykazuje proprietární kombinovaný lék Gripp-Heel snížení infekčnosti o 20% až 40%.

2010: Rhinovirus B, serotyp 14, virus influenzy typu A, virus H1N1, herpes simplex virus 1, virus vesikulární stomatitidy, respirační syncytiální virus, parainfluenza typu 3 a adenovirus způsobují, mimo jiné, chřipku, nachlazení, bolesti v hrdle, otoky uzlin, orální vezikuly, rýmu, opary, bronchitidu, pneumonii, moučnivku a konjunktivitidu. Při testování proti těmto virům in vitro vykazují proprietární produkty Engystol a Gripp-Heel profylaktický efekt.

 

Černý kašel

1967: Dr. Dorothy Shepherd nám zanechala četné zprávy o průběhu homeoprofylaxe, provedené nosodou (lék, připravený z fyzických částic choroby). Dr. Shepherd říká: „Já osobně jsem po dlouhá léta užívala u černého kašle nosodu vyrobenou z této choroby,… jak důrazně doporučuje Dr. John Clarke ve své monografii….což mi poskytovalo 100% ochranu, i když v určité oblasti choroba nelítostně řádila. Všechny děti, které nosodu braly denně,… ať ve 12 nebo 30 potenci, infekci unikly. Používala jsem ji léta v jeslích, ve své soukromé praxi, na klinice a v mnoha stech případů během různých epidemií, kterými jsme prošli – je to skutečně skvělý lék.

1987: Pilotní studie profylaxe černého kašle, kterou provedl dr. J. English, přináší zprávu o faktoru snížení výskytu infekce přibližně jednoho případu ze tří, ve srovnání s incidencí černého kašle u podobné, nechráněné skupiny.

1987: Malý klinický pokus, týkající se profylaxe nosodou (lék, připravený z fyzických částic choroby), provedený dr. A. Foxem, trval pět let. 61 rodičů reagovalo na otázky v dotazníku s tím, že 5% dětí jednoznačně onemocnělo černým kašlem a 82% zůstalo zdravých (zbylých 13% onemocnělo nediagnostikovanými druhy kašle). Profylaxe byla dobře tolerována, 67% rodičů hodnotilo její efektivitu jako „velmi dobrou“.

2004: Ve své studii, trvající 15 let, Dr. Golden porovnal míru onemocnění pertusí mezi neimunizovanými dětmi a těmi, které dostaly profylaxi proti černému kašli. Z jejích výsledků byl schopen učinit závěr ohledně její spolehlivosti. Neimunizované děti onemocněly v 85%, zatímco homeopaticky ochráněná skupina měla míru nemocnosti 11,7%, což znamená, že spolehlivost homeoprofylaxe činí 86,2%.

2012: Zkouška, provedená v Irsku, zahrnovala 112 dětí ve věku od 1 do 2 měsíců. Ty, které dostaly homeoprofylaxi proti dětských chorobám, včetně černého kašle, byly v případě nákazy méně náchylné vyprodukovat závažné symptomy choroby, než očkovaná skupina.

 

Literatura

i Dr R Rejikumar, Dr R S Dinesh etal. A Study on the Prophylactic Efficacy of Homoeopathic Preventive Medicine Against Chikungunya Fever. http://www.similima.com/pdf/efficacy-chiunguna-kerala.pdf

ii Hahnemann S. 1801. Cure and Prevention of Asiatic Cholera, p.755, The Lesser Writings of Samuel Hahnemann, republished by B. Jain Publishers, 1993, New Dehli.

iii Von Boenninghausen, C. Baron.1984. Bönninghausens Kleine medizinische Schriften [Lesser Medical Writings] (ed. Klaus H. Gypser), Heidelberg, 1984.

iv Bradford, T. L., (Compiled by) 1900. The Logic of Figures or Comparative Results of Homeopathic and Other Treatments. p.130. Philadephia: Boericke and Tafel. Reprinted by Nabu Public Domain Reprints. 2010. (Original Bradford source: North American Journal of Homeopathy, volume 4, p.298.)

v Central Council of Research in Homoeopathy. CCRH News 1996-1997.

vi WHO Fact Sheet: Dengue and Dengue Haemorrhagic Fever http://www.who.int/inf-fs/en/fact117.html

vii Marino R (2008). Homeopathy and collective health: The case of dengue epidemics. International Journal of High Dilution Research; 7(25): 179-185.

viii Secretaria Municipal de Saúde e Higiene da Prefeitura de São José do Rio Preto. Informe Técnico – 21/03/2007. 2007.

x Marino R (2008). Homeopathy and collective health: The case of dengue epidemics. International Journal of High Dilution Research; 7(25): 179-185. (http://www.feg.unesp.br/~ojs/index.php/ijhdr/article/viewFile/312/373)

x de Souza Nunes LA (2008). Contribution of homeopathy to the control of an outbreak of dengue in Macaé, Rio de Janeiro. International Journal of High Dilution Research; 7(25): 186-192.

xi Dengue and Homeopathy: a successful experience from Macae http://www.ecomedicina.com.br/site/conteudo/entrevista22.asp

xii Sri Lanka Daily News: Homeopathy to Treat Dengue http://archives.dailynews.lk/2010/08/04/news52.asp

xiii The Hindu: Keep Dengue at Bay with Homeopathy http://www.thehindu.com/news/cities/Madurai/article3531685.ece

xiv The Hindu: Homeopathy Camp for Dengue http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tptamilnadu/article3553076.ece

xv The Hindu: Homeopathy to fight dengue fever http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tpandhrapradesh/homeopathy-to-fight-dengue-fever/article3767663.ece

xvi Homeopathy is new challenger for Dengue http://www.punemirror.in/article/2/20121110201211100842483927ea199fd/Homeopathy-is-new-challengerfor-dengue.html

xvii The Hindu: Dengue fever- homoeopathy camps evoke good response http://www.thehindu.com/todayspaper/tp-national/tp-tamilnadu/dengue-fever-homoeopathy-camps-evoke-good-response/article4155839.ece

xviii The Times of India: Dengue menace – Homeopathic remedy explored http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-09-12/guwahati/42007941_1_dengue-menace-denguefever-dengue-cases

xix Ministry to try homeopathy in Sing Buri to fight dengue http://www.nationmultimedia.com/national/Ministry-to-try-homeopathy-in-Sing-Buri-to-fight-d30229320.html

xx Chavanon, P. 1952. La Dipterie, 4th Ed, St Denis, Niort: Imprimerie. xxi Patterson, J. and Boyd, W.E. Potency Action: A Preliminary Study of the Alternation of the Schick Test by a Homeopathic Potency. British Homeopathic Journal. 1941; 31: pp.301-309.

xxii Eizayaga. F. Tratamiento Homeopatico de las Enfermedades Agudas y Su Prevension. Homeopatia. 1985; 51(324): pp. 352-362.

xxiii Protective Efficacy of „Genus Epidemicus“ (Homeopathic Preventative) Administered During Epidemic Fever in Kerala http://www.homoeopathy.kerala.gov.in/docs/jan2011/raech_report.pdf xxiv Treatise on Homeopathic Medicine by Francisco Eizayaga, MD, published by Ediciones Maracel, Buenos Aires, Brazil, 1991.

xxv Krishnamurty, Report on the use of Influenzinum during the outbreak of epidemic in India in 1968. Hahnemannian Gleanings 1970;37:225-6.

xxvi Glatthaar-Saalmuller B (2007). In vitro evaluation of the antiviral effects of the homeopathic preparation Gripp-Heel on selected respiratory viruses. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology; 85(11): 10841090.

xxvii Roeska, K and Seilheimer, B. Journal of Immune Based Therapies and Vaccines 2010, 8:6 http://www.jibtherapies.com/content/8/1/6

xxviii Lyrio C, Siqueira CM, Veiga VF, Homsani F, Marques AL, Biolchini J, Dantas F, de Matos HJ, Passos SRL, Couceiro JN, Holandino C (2011). The use of homeopathy to prevent symptoms of human flu and acute respiratory infections: A double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial with 600 children from Brazilian public health service. International Journal of High Dilution Research; 10(36): 174-176. http://www.feg.unesp.br/~ojs/index.php/ijhdr/article/view/499/513

xxix The Hindu: Japanese Encephalitis on the decline in State http://www.hindu.com/2003/04/02/stories/2003040204970400.htm

xxx Golden, I. 2010. Vaccination and Homeoprophylaxis: A Review of the Risks and Alternatives. 7th Edition. Isaac Golden Publications.

Bandyopadhyay B, Das S, Sengupta M, Saha C, Das KC, Sarkar D, Nayak C (2010). Decreased intensity of Japanese encephalitis virus infection in chick chorioallantoic membrane under influence of ultradiluted belladonna extract. American Journal of Infectious Diseases; 6(2): 24-28.

xxxii Bracho G, Varela E, Fernández R, et al. Large-scale application of highly-diluted bacteria for Leptospirosis epidemic control. Homeopathy 2010; 99: 156-166.

xxxiii A Reevaluation of the Effectiveness of Homoeoprophylaxis Against Leptospirosis in Cuba in 2007 and 2008 http://chp.sagepub.com/content/19/3/155

xxxiv Partington, T. Silent and Deadly: Prophylaxis and Treatment of Malaria. Homeopathy in Practice, 2006, pp.14-19.

Xxxv The Use of Homeopathic Prophylaxis and Treatment For Malaria in Endemic Areas Of Kenya (Part 2) http://hpathy.com/homeopathy-papers/the-use-of-homeopathic-prophylaxis-and-treatment-for-malaria-inendemic-areas-of-kenya/

xxxvi Efficacy of Chininum Sulph 200C in prevention of malaria – An Operational Research Study. State Health Resource Centre, Chhattisgarh. http://www.shsrc.org/Downloads/Chininum%20-Final%20-(17June13).pdf

xxxvii Rajan A, Bagai U. Antimalarial potential of China 30 and Chelidonium 30 in combination therapy against lethal rodent malaria parasite: Plasmodium berghei. Journal of Complementary & Integrative Medicine. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23652641

xxxviii Bagai U, Walter NS.Antiplasmodial potential of homeopathic drugs Chelidonium and nosode against Plasmodium berghei infection.Journal of Complementary & Integrative Medicine.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25046315

xxxix Castro, D. & Nogueira, G. G. (1975). Use of the nosode Meningococcinum as a preventative against meningitis. Journal of the American Institute of Homeopathy, 1975 Dec 68 (4), 211-219. xl Mronisnski C, Adriano E & Mattos G. (1998/99) Meningococcinum: Its protective effect against Meningococcal disease, Homeopathic Links, Vol 14 Winter 2001, 230-234.

xli Currim, A.M. Ed. 1996. The Collected Works of Arthur Grimmer, M.D. Norwalk and Greifenberg: Hahnemann International Institute for Homeopathic Documentation. xlii Taylor-Smith, A. “Poliomyelitis and prophylaxis. British Homeopathic Journal, 1950 Apr;40(2):65-77

xliii Eisfelder, H. „Poliomyelitis Immunization: A Final Report.“ Journal of the American Institute of Homeopathy. V. 54, Nov-Dec 1961, pp. 166-167.

xliv Treatise on Homeopathic Medicine by Francisco Eizayaga, MD, published by Ediciones Maracel, Buenos Aires, Brazil, 1991.

xlv Treatise on Homeopathic Medicine by Francisco Eizayaga, MD, published by Ediciones Maracel, Buenos Aires, Brazil, 1991.

xlvi Hahnemann S. 1801. Cure and Prevention of Scarlet Fever, p. 369-384, The Lesser Writings of Samuel Hahnemann, republished by B. Jain Publishers, 1993, New Dehli.

xlvii Dudgeon R. E. 1853. Lectures on the Theory and Practice of Homeopathy, p.541,2. Republished by B. Jain Publishers, 2002, New Dehli. xlviii Hufeland. 1828.Prophylactic Power of Belladonna in Scarlet Fever, Hufeland’s Journal.

xlix Von Boenninghausen, C. Baron. Vide Concerning the Curative Effects of Thuja in Smallpox. Lesser Writings. l Eaton, C.W. Variolinum. Transactions of the American Institute of Homeopathy, 1907. P. 547-567. li Glatthaar-Saalmuller B (2007). In vitro evaluation of the antiviral effects of the homeopathic preparation Gripp-Heel on selected respiratory viruses. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology; 85(11): 10841090.

lii Roeska, K and Seilheimer, B. Journal of Immune Based Therapies and Vaccines 2010, 8:6 http://www.jibtherapies.com/content/8/1/6 liii Shepherd, D., (1967). Homeopathy in epidemic diseases (First ed.). Essex, England: The C. W. Daniel Company Limited. p.18.

liv English, J.M. „Pertussin 30—Preventive for whooping cough? A pilot study,“ The British Homeopathic Journal, April 1987, Vol. 76, p. 61–65.

lv Fox, A. D. (1987). Whooping cough prophylaxis with pertussin 30. British Homoeopathic Journal, 76(2), 69-70.

lvi Golden, I. 2010. Vaccination and Homeoprophylaxis: A Review of the Risks and Alternatives. 7th Edition. p.194. Isaac Golden Publications.

lvii Claudia, D. R., Ciara, O. R., Sarah, O. B., & Edward, S. (2012). Homeopathic prophylaxis: suggestion for Vaccination Homeopathic Protocol. European Journal of Integrative Medicine, 4, 36.

 

Copyright © Compiled by Fran Sheffield 2005 – 2014

 (Updated 22nd August 2014)

www.fransheffieldhomeopathy.com

 

2020-05-29T15:17:56+00:00