Kongres LMHI 2014

69. Kongres LMHI v Paříži

Ve dnech 16. – 19.7. 2014 se v Paříži uskutečnil již 69. Kongres LMHI. LMHI neboli Liga Medicul Homeopatica Internationalis byla založena v roce 1925 v Rotterdamu a nyní sdružuje homeopaty z více než 70 zemí z celého světa. Jejím cílem je podpora a rozvoj homeopatie a vytvoření spojení mezi homeopaty s lékařským diplomem a ostatními lidmi zajímajícími se o homeopatii.

Letošní 69. Kongres se nesl v duchu svého názvu „Homeopatie v pohybu aneb strategie, léčba, simillimum, simile“. V pěti sálech Palais des Congres v Paříži se po tři dny nepřetržitě střídali homeopaté z celého světa se svými prezentacemi, názory na léčbu, postupy a strategiemi léčby různých nemocí. V největším sále Amphi Blue byla jejich řeč simultánně tlumočena do 5 světových jazyků. Oficiálním jazykem setkání byla angličtina, resp. angličtina na francouzský způsob. Jen 2 z 5 sálů měly tlumočení do angličtiny, v ostatních 3 sálech když byl francouzsky mluvící lektor, měli toliko angličtinu ovládající posluchači smůlu. Ale to byla velmi malá „vada na kráse“, protože opravdu bylo z čeho vybírat a většina přednášek v angličtině byla.

U příležitosti slavnostního zahájení akce pronesli svou řeč prezident francouzské sekce LMHI Philippe Servais, současný i bývalý prezident LMHI Renzo Galassi a Ulrich Fischer. Následoval krásný koncert známé harfistky Marielle Nordmann a jejího Kouzelného orchestru. Nechyběl ani koktejl na uvítanou.

Od čtvrtečního rána se vše rozjelo naplno. Téměř 2000 homeopatů z celého světa mělo těžkou volbu kam dřív, kterou prezentaci a čí názor vyslechnout. Bylo toho opravdu hodně k vidění a slyšení, občas jsem litovala, že nezvládám bilokaci.

Většina přednášek indických kolegů měla podobný ráz a často hovořili o léčbě rakoviny. V jejich zemi mají možnost léčit tuto zákeřnou nemoc pouze homeopaticky, což je v Evropě téměř nemožné. Statistika však ukazuje minimálně stejnou, ne-li vyšší úspěšnost ve srovnání s konvenční léčbou. Indičtí pacienti si mohou zvolit jen homeopatickou léčbu i v případech malignit. Většinou se nejprve provede chirurgické odstranění nádoru a po něm následuje pouze homeopatická léčba. Tím se experimentálně potvrzuje, že pokud pacient bojuje jen s chorobou jako takovou a není vystaven nežádoucím účinkům léků, jeho šance na uzdravení je minimálně srovnatelná, ne-li vyšší než u konvenční léčby a navíc mu odpadá spousta nepříjemných efektů chemické léčby. Za všechny bych jmenovala Aloka Pareeka z Agry v Indii, jehož rukama projde každý rok více než 11 tis. pacientů s rakovinou a který se s námi podělil o svoji strategii boje proti této zákeřné nemoci.

Měli jsme možnost vidět zajímavý proving léku Thymus Vulgaris, který zde přednesl a v roce 2012 provedl rakouský homeopat Reinard Flick z Vídně.

Mne osobně velmi zaujala prezentace Resie Moonen z Holandska, která předvedla 3 své případy léčby autoimunitních chorob dětí jako je alopecie, roztroušená skleróza a Crohnova choroba pomocí metody Jana Scholtena léky z řad Lanthanoidů.

Velkým zážitkem byla prezentace Roberta Petrucciho z Ilálie, který ji zpracoval jako velkolepou show. 4 své případy léčené zvířecími léky pojal velkolepě. Jeho precizně sestříhaná videa v kombinaci s mluveným textem byla milým zpestřením celého programu.

Neméně zajímavé byly i příspěvky a prezentace Farokha Mastera, o léčbě bolesti pacientů v pokročilém stadiu rakoviny, či Frederika Schroyense, o uchování pokladu našich poznatků pro příští generace, stejně jako téměř 200 dalších přednášejících, kteří se v půlhodinových intervalech střídali u mikrofonů ve všech 5 sálech po celou dobu trvání konference.

Za ČR jsem byla na kongresu samojediná. O to větší, leč milé, překvapení pro mne bylo, když mi vyhradili prostor na závěr konference, v hlavním čase, v největším sále. Ve své prezentaci s názvem Natrium silicatum – lék na rozvod? jsem na jednom případu ze své praxe ukázala svůj způsob léčby, postup při výběru léku, pohovořila o užitečnosti léku Nat-sil a jeho souvislosti s procesem rozvodu obecně a v závěru odpověděla na tři hlavní otázky konference. Myslím, že vystoupení lze právem hodnotit jako úspěšné a že česká delegace odjela z konference se ctí.

Celkově hodnotím celosvětové setkání homeopatů jako vysoce přínosné a potřebné. Je nutné sdílet své zkušenosti, poznatky, názory, obohacovat jeden druhého. Homeopatie je mocný nástroj léčby. Dokáže zbavovat lidi strachů, bolesti, nemocí, proměnit je zevnitř. Tento „zázrak minimální dávky“ může ve své ordinaci zblízka denně sledovat každý homeopat a je velmi potřebné, aby si mezi sebou svoje poznatky sdělovali, šířili je dál, aby nic z jejich zkušeností a dovedností nezapadlo do zapomnění.

Příští rok bude jubilejní 70. Kongres pořádat Buenos Aires. Pro nás trochu dál než do Pařiže. Uvidíme, doufejme, že účast ani význam nebude o nic menší.

2020-04-26T10:38:13+00:00